Flat botten

Fattiga och rika

Vid åns utlopp de sorglösa folket bor
Sorglösa och fattiga lever de
De är hungriga törstiga och arma
Inte har de något att kämpa för

Men se, uppströms en kämpande skara män
Nertyngda av bördorna dansar de
De är erfarna fårade och rika
Dessa har ju upptäckt var glädjen är

Tystnad

Ville du dra mig 
in i den tystnaden där
själens brus och dån
stiger och stillas
Det vore ju ett rum att
finnas uppdämd i

Jag stillar mig att
vänta aftonens bleknad
beredd att hälsa
tystnadens frihet
Den tystnaden som är här
men inte riktigt än

Kommer hem

Värmefläktens burr
Du hör det när det tystnar
Tanken kommer hem

Uppströms

Vid kvällsbris söks hon
Men uppströms jag fann henne
Där kärleken bor

Allt han förmår

Han såg fel, där han stod och blickade ut
Det var inget skepp som han såg
Det var bara allt han förmår

Han kastades hit och dit där han låg
Det var vid drivved han klamrade sig fast
allt vad han förmådde

Andas

Stiga upp, andas ut
Falla fritt, andas in
Gå itu, dra en suck
Bli till stoft, ta helt slut

Dra in luft, vakna upp
Släppa ut, lyftas upp
Komma hem, bli till ett
Börja om, bli vid liv

Blöder

Havet gömmer sig

bakom bränningarnas dån

och ekan blöder

II.

Syftet skall täckas

likt röda löv som faller

skall allt börja om

I.

Sunnan väcker oss

vid våra djupa brunnar

att släcka törsten

Insikt

Luften hög och klar

skymtas vid horisonten

ett tickande ur